UM UM - umět se umět

Současná platforma pro svobodnou tvorbu, pro nalezení a zdokonalování vlastního UMu.

Prostor pro lidskou jedinečnost.

Způsob, jak zakoušet svět všemi smysly, v souladu se sebou samým a se svým okolím.

Umění být sám sebou prostřednictvím vlastního těla.

Um Um main theme

UM UM - umět se umět

Současná platforma pro svobodnou tvorbu, pro nalezení a zdokonalování vlastního UMu.
Prostor pro lidskou jedinečnost.
Způsob, jak zakoušet svět všemi smysly, v souladu se sebou samým a se svým okolím.
Umění být sám sebou prostřednictvím vlastního těla.

Jak pracujeme

MOTTO: Jde o člověka, ne o záměr.

Naší vizí je sladit verbální vyjádření s neverbálním.
Komunikovat a hýbat se je přirozené. Snažíme se o to, abychom vás naučili dobře vnímat ostatní, umět se efektivně přizpůsobit aktuální situaci a nebát se fyzického ani slovního kontaktu.
Cílem je, abyste pomocí možností a pohybových technik, které vám nabídneme, sami došli ke schopnosti samostatného vnímání okolí a ostatních, k získání plného vlivu nad svou prezentací a komunikací a k vědomí plné sebe-kontroly.
Vůdčí osobností jste vy. My vás pouze rozvineme podle vašich konkrétních potřeb tak, abyste sami objevili a naučili se aktivně používat svůj vlastní UM.


Základní principy naší práce

Nedílnou součástí úspěchu v jakékoliv činnosti je schopnost dobře se orientovat, dokázat se přizpůsobit, improvizovat a fungovat ve prospěch druhých.
Vycházíme z dlouholeté zkušenosti vnímání okolí, lidí, času a aktuálních možností jak na jevišti, tak i mimo něj.
Umožníme vám najít si svůj vlastní přirozený projev a naučíme vás ho aplikovat na konkrétní témata, čas a prostředí. Pomůžeme vám uvědomit si, že neverbální komunikace tvoří velmi podstatnou část vašeho projevu. Naučíme vás orientovat se ve verbálních i neverbálních komunikačních technikách a efektivně je aplikovat v běžném pracovním, ale i v životním procesu. Osvojíte si schopnost analyzovat sebe skrze druhé, umět efektivně interpretovat situace a aktivně vnímat kolektiv.
Součástí našeho konceptu je i zlepšení osobní tělesné kondice. Budete mít možnost vyzkoušet si koordinační techniky pro psychický a fyzický růst, které nejsou koncipovány na kvantitu (jako např. posilovna, aerobik, běhání atd.) ale na kvalitu. Ukážeme vám, jak vydržet ve specifických silových polohách po delší dobu - což má nezpochybnitelný fyzický i psychický užitek.

Budeme společně postupně rozvíjet váš přirozený UM skrze:

- Kontakt se zemí
- Chůzi
- Práci s dechem
- Kontaktní improvizaci
- Koordinační techniky
- Práci s pomůckami
- Trénink koncentrace
- Rozvoj motorické paměti
- Prohloubení kontaktu s vlastním tělem
- Základy herectví a jevištní mluvy.

To vše s respektem k sobě a k druhým.

Přečtěte si více o naší práci na Flowee.

Naše služby

Skupinové kurzy

Základní

Doba trvání: 3 hodiny (z toho 2 hodiny výuky v tanečním sále, 1 hodina výuky v prostředí klienta -zasedací místnost, kancelář atd.)
Co se naučíte: Gestikulaci, orientaci v prostoru, rozpoznání a odstranění negativních návyků v sebeprezentaci.

Střední

Doba trvání: 6 hodin (z toho 4 hodiny výuky v tanečním sále, 2 hodiny výuky v prostředí klienta -zasedací místnost, kancelář atd.)
Co se naučíte: Gestikulaci, orientaci v prostoru, rozpoznání a odstranění negativních návyků v sebeprezentaci, pohybovou gramotnost a jevištní (prezentační) praxi.

Kompletní

Doba trvání: 9 hodin (z toho 5 hodin výuky v tanečním sále, 4 hodiny výuky v prostředí klienta -zasedací místnost, kancelář atd.)
Co se naučíte: Gestikulaci, orientaci v prostoru, rozpoznání a odstranění negativních návyků v sebeprezentaci, pohybovou gramotnost a jevištní (prezentační) praxi a budete mít možnost si vše důkladně vyzkoušet a natrénovat.


Individuální výuka

Struktura výuky je stejná jako u skupinových kurzů, připravená na míru konkrétní osobě.


Taneční sál s potřebným zázemím pro vaše pohodlí zajistíme.
Informace o cenách skupinové i individuální výuky najdete v sekci Ceník.

O nás

UM UM je produktem vzájemné spolupráce Milana Odstrčila a Terezy Hanusové.
Spojuje nás především láska k pohybu, ale také snaha nacházet a rozvíjet přirozený lidský potenciál, inovovat, tvořit, vyvíjet se a žít v integritě. Máme také podobné životní hodnoty, ke kterým patří především respekt k druhým, tolerance, svoboda a vztahy (rodinné i jiné).
UM UM je způsob, jak využít to nejlepší z nás pro vás.

Přečtěte si náš rozhovor nejen o tanci pro internetový magazín Flowee.

Milan Odstrčil

Lektor, autor pohybově-vzdělávacího konceptu

Tereza: Kdo jsi?

Milan:
Jsem Milan Odstrčil. Vystudoval jsem taneční konzervatoř v Praze, potom jsem nastoupil do angažmá do Státní opery, odkud jsem po roce odešel do Laterny Magiky (Národní divadlo). Pak mě oslovil mezinárodní soubor 420 People, se kterým jsem tančil 10 let. V Laterně Magice to bylo hlavně spojení herectví, tance a videoprojekce, ve 420 People to byl hlavně pohyb a emoce, co jsem prožíval. Před 2 lety mě oslovila Veronika Žilková, jestli nechci učit na konzervatoři herce jevištní pohyb, pohybovou výchovu a jevištní projev. Studenty učím spojit pohyb a slovo. Dáváme dohromady motorickou gramotnost a správné vyjadřování. Když se někdo chce hýbat, gestikulovat a mluvit, tak je důležité spojit tempo, pocit a dokázat se orientovat a ovládat - tu emoci, ve které jsem, protože mě může ovlivnit. Je důležité, abychom v každém prostoru a v každém pocitu uměli najít sebe a své místo.

Tereza: Co je tvůj UM? Jsi jenom tanečník...?

Milan:
Ne, myslím si, že jsem performer. To je můj UM. A myslím si, že být performerem je zásadní pro každého - ať už je to umělec, prodejce nebo manažer, protože být performerem znamená spojit pohyb, projev, vyjadřování a působení. To je důležité pro každého, kdo chce někomu něco sdělit. Zásadní je neverbální komunikace, protože tou dáváme najevo až 90% svého vyjadřování a toho, co chceme říct. Pokud člověk informaci, kterou říká, není schopen zároveň vyjádřit gestem, pohybem a svým nonverbálním projevem, tak ta informace k příjemci nedojde. Nebo bude působit nedůvěryhodně. Je důležité být přesvědčivý hlavně v neverbální komunikaci a pak už je v podstatě jedno, čím se zabýváte.

Tereza: Co předáváš lidem?

Milan:
Učím je dobře komunikovat, správně se vyjadřovat a dobře při tom působit.





Tereza Hanusová

Komunikace, produkce & vztahy


Odjakživa mě zajímala komunikace, interakce a propojování. V každé mé činnosti se to dříve či později projeví. Svou schopnost vytvářet spojení a udržovat vztahy v rovnováze jsem dlouhá léta používala v korporátním světě v oblasti marketingu a obchodu. Je pro mě cenným nástrojem i při výchově našich dětí, v mé současné terapeutické praxi nebo při práci na projektech v oblasti osobního rozvoje, na kterých se podílím.

Pohyb a tanec považuji za jeden z nejkrásnějších a nejpřirozenějších způsobů, jak propojit to, co je v různých lidech společné. Je pro mě formou komunikace vycházející ze srdce, mající navíc i estetickou hodnotu. Umožňuje nám méně myslet a více prožívat a cítit, což je někdy lepší a účinnější než tisíc slov.

Své tělo jsem vždycky vnímala jako úžasný prostředek k sebevyjádření a odjakživa jsem ho k tomu aktivně používala. Už jako malá jsem dělala moderní gymnastiku a balet. V průběhu života jsem vyzkoušela mnoho různých tanečních a pohybových forem: lidový tanec, latinskoamerické tance, funky, reggaeton, street dance, jazz dance, ale i zumbu nebo taneční aerobic a v neposlední řadě také vzdušnou akrobacii, kontaktní improvizaci a Gaga Ohada Naharina. Hledala jsem, kam vlastně můžu s tím, jaká jsem a co umím, dobře zapadnout.

V posledních letech jsem zjistila, že více než o formu mi při tanci jde především o obsah a o to být sama sebou. Hledala jsem způsob, jak místo kopírování pohybů lektora začít opravdu tančit na základě toho, co cítím uvnitř sebe. Zároveň jsem ale chtěla dál plně využívat veškerou taneční techniku, kterou jsem se doposud naučila a chtěla jsem mít možnost dál se rozvíjet. Takový způsob práce jsem našla až na lekcích současného tance pro veřejnost ve Studiu Nové scény, které vzniklo z Milanovy iniciativy. Časem jsme zjistili, že máme leccos společného a že nás baví společně tvořit.

Věřím, že mám co předat. Vždycky jsem si snila o tom, že budu tančit sobě pro radost a zároveň pro lidi. Nejvyšší forma toho, jak jsem si to byla schopná představit, bylo jeviště. Jenže tohle je ještě lepší. Tady jsem to opravdu já a můžu využít veškerý svůj UM :-)

Více o mně...

Ceník

Skupinové kurzy

Základní: 1200 Kč

Cena zahrnuje: 2 hodiny výuky v tanečním sále, 1 hodinu výuky v prostředí klienta (zasedací místnost, kancelář atd.)

Střední: 1900 Kč

Cena zahrnuje: 4 hodiny výuky v tanečním sále, 2 hodiny výuky v prostředí klienta (zasedací místnost, kancelář atd.)

Kompletní: 3200 Kč

Cena zahrnuje: 5 hodin výuky v tanečním sále, 4 hodiny výuky v prostředí klienta (zasedací místnost, kancelář atd.)

Obsahovou specifikaci jednotlivých variant a další informace najdete v sekci Jak pracujeme/Naše služby.
Uvedená cena je za 1 osobu ve skupině.

Individuální výuka

Základní: 2000 Kč
Střední: 3600 Kč
Kompletní: 4200 Kč

Individuální výuka se v základu obsahově shoduje se specifikací Skupinových kurzů a bude přizpůsobena konkrétnímu klientovi na míru dle jeho požadavků.
Další informace najdete v sekci Jak pracujeme/Naše služby.

Platba probíhá předem na základě faktury - v hotovosti nebo bankovním převodem.

Kontakt

info@umum.cz

Tereza: 606 342 091
Milan: 725 258 004

UM UM - umět se umět

Instagram